Mentorschap

Mentorschap is bedoeld om je te beschermen. Een mentor behartigt je belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Natuurlijk overleggen wij zoveel mogelijk met jou, en handelen wij ook zoveel mogelijk vanuit jouw overtuigingen, normen en waarden.

Na je aanmelding bij PlanB Bewind ontvang je van ons een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dat gesprek vindt plaats bij jou thuis of in de instelling waar je verblijft.
Tijdens dit gesprek bespreken we je persoonlijke situatie, je wensen en behoeften, uitleg over het aanbod van PlanB Bewind en wat PlanB Bewind van je verwacht.

Als we tijdens het intakegesprek beiden besluiten om het traject te starten, dan gaan wij de benodigde stukken invullen. Wij kunnen helpen met de aanvraag bij de rechter.