Budgetbeheer

Budgetbeheer is het (tijdelijk) beheren van het inkomen en het verrichten van betalingen voor de klant.

De budgetbeheerder zal samen met u tijdens een kennismakings-/intakegesprek uw huidige financiële situatie doornemen en een Plan van Aanpak opstellen voor de toekomst. De budgetbeheerder zorgt dat uw maandelijkse lasten betaald worden van uw inkomen. Een van de eerste doelstellingen in het traject van budgetbeheer is uw budgetplan stabiliseren en deze bewaken, zodat u maandelijks op financieel gebied positief start en eindigt.

Ons streven is dat u in de toekomst weer zelf uw financiën beheert. Naast het beheren van de financiën gaan we stapsgewijs proberen uw zelfredzaamheid te vergroten. Dit houdt in dat gedurende de dienstverlening er samen met u wordt gekeken welke mate van zelfstandigheid er ingezet gaat worden. Zo kunt u stap voor stap, en met begeleiding, de financiële taken in uw budget weer oppakken. Deze manier is veel prettiger dan alle verantwoording in een keer weer op u te nemen. U wordt begeleid naar zelfstandigheid en de begeleiding stopt pas wanneer u er klaar voor bent.

Bij problematische schulden werkt PlanB Bewind altijd samen met een instelling voor schuldhulpverlening. Voor Delft is dit de Gemeente Delft.