Budgetbeheer

Met budgetbeheer helpen we je op weg naar een stabiele financiële situatie. Het is volledig op vrijwillige basis en wordt niet aangevraagd bij de rechtbank. Er komt geen rechter aan te pas en je kan op ieder moment zelf bepalen wanneer het budgetbeheer wordt beëindigd.
 
Bij budgetbeheer worden afspraken gemaakt tussen de cliënt en de budgetbeheerder.  De afspraken worden vastgelegd in een budgetplan dat door beide partijen ondertekend wordt.
 
In grote lijnen verloopt het budgetbeheer als volgt:
Op naam van de cliënt wordt een beheerrekening geopend. Op deze rekening wordt het inkomen van de cliënt ontvangen. De budgetbeheerder krijgt volmacht over deze rekening en betaalt hiermee de vaste lasten en reserveert  een bedrag  voor de uitgaven die niet maandelijks gedaan worden en de onvoorziene uitgaven.  Wanneer sprake is van een schuldensituatie dan worden de schulden eveneens vanaf deze rekening voldaan.  Maandelijks maakt de budgetbeheerder een bedrag voor huishoudgeld over naar de privérekening van de cliënt. De hoogte van dit bedrag is vastgelegd in het budgetplan.